354208471_278248441528952_4562904032195733930_n
354461398_278894224797707_1493833108025968761_n
377486995_277013345180137_3029782145495257449_n
previous arrow
next arrow

ครูกายแก้ว น้ำตกแม่กาษา

   ครูกายแก้ว น้ำตกแม่กาษาเป็นเว็บที่อยู่ในสังกัดของศาลครูกายแก้ว น้ำตกแม่กาษา โดยท่านอาจารย์หน่อย พลิกฟ้า วัตถุมงคลที่มีในเว็บนี้จึงเป็น วัตถุมงคลของแท้100% ที่สร้างโดยท่านอาจารย์หน่อย พลิกฟ้า สำหรับท่านที่อยากเข้าไปไหว้ครูกายแก้ว สามารถไปได้ทุกวันไม่มีวันหยุด แต่การเจอท่านอาจารย์หน่อย ต้องนัดล่วงหน้า เส้นทางคลิ๊กได้ที่นี้เพื่อเปิด google maps ศาลครูกายแก้ว น้ำตกแม่กาษา

ติดต่อสอบถามเส้นทางที่เบอร์โทรนี้  +66 (0) 85-231-6870

วัตถุมงคลของเรา

วัตถุมงคลที่ ท่านอาจารย์หน่อย พลิกฟ้า จัดสร้างและมีให้บูชาที่นี้ เป็นของแท้ 100%

เหรียญที่ระลึก งานบรวงสรวง ศาลครูกายแก้ว รัชดา

เหรียญครูกายแก้ว รุ่นพืเศษ เปิดตัว 15/11/66

เหรียญพลิกฟ้าเปลี่ยนชะตา

ลอยองค์ครูกายแก้ว เนื้อเงิน 3ซ.ม